Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда" - гр.Тетевен

Посещения: 262

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 13.05.2019 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Шофьор/пo трудов договор / 1
2 Машинен оператор шиене/пo трудов договор / 2
3 Лекар / по трудов договор/ 2
4 Механо шлосер / по трудов договор/ 2
5 Монтажник изделия от метал / по трудов договор/ 2
6 Заварчик / по трудов договор/ 2
7 Готвач / по трудов договор/ 10
8 Камериер/ка / по трудов договор/ 10
9 Перач / по трудов договор/ 10
10 Учител английски език / по трудов договор/ 1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПРОЕКТ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Към 13.05.2019г.

Заявени /свободни работни места за Община Тетевен

Изисквано образование Брой
1 Работник озеленяване

Основно/

начално

1

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 102, тел. 0678 / 5 21 23