Обява относно прилагането на Закон за личната помощ

Във връзка с прилагане на Наредбата № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, на официалната страница на Агенцията за социално подпомагане (www.asp.government.bg) е създадена електронна форма за задаване на актуални въпроси от гражданите и общините по тази тематика. Eлектронната форма е поместена в рубрика „Допълнително меню", подрубрика „Механизъм за лична помощ" и е активна за външни потребители. Отговорите по отправените запитвания ще бъдат публикувани официално за информация на обществеността. С тази форма се надяваме да улесним гражданите и общинските администрации, поради което апелираме същата да бъде използвана при възникнали въпроси, свързани с механизма.

http://www.asp.government.bg/mehaniz-m-za-licna-pomos

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню