Обява за военна служба

Със заповед № ОХ-695/30.07.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявeни 9 вакантни длъжности за военна служба в НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ гр. Велико Търново. Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да имат средно или по-високо образование, да не са повъзрастни от 28 години а отговарящите на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ-не по-възрастни от 41 години, да са български граждани, да не са осъждани, да са годни за военна служба, да са психологически пригодни.

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие, в офисите за военен отчет в общините Тетевен тел.0678/52333 и Ябланица тел.06991/2126.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч - 27.09.2019 г.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню