ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Във връзка с получена информация на прогноза за опасни явления за 13.08.2019 г. от НИХМ – БАН

Обявен е „ЖЪЛТ.“ КОД за високи температури за област Ловеч за 13.08.2019 г.

Утре - предимно слънчево и горещо време. Максимални температури ще са предимно между 33° и 35°.
Съгласно краткосрочната прогноза от оперативната система за анализ на текущите условия на пожароопасност, изготвяна от НИМХ, на територията на страната е значително повишен риска от възникване на бързо разпространяващи се пожари.

Времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:
1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.
2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.
3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.
4. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.
5. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации- част защита от пожари.
6. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.
7. Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.
8. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

Телефони: 068 620112, 068668539; Оперативен дежурен – 0889402912
Е – mail оперативен център: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Оперативен център при РД „ПБЗН” – Ловеч

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню