Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда" - гр.Тетевен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

        Актуални към 25.11.2019 г.       

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Брой
1 Експерт логистика /по трудов договор/ 1
2 Електромеханик /по трудов договор/ 1
3 Организатор читалищна дейност /по трудов договор/ 1
4 Психолог - / по трудов договор / 1
5 Ресурсен учител - / по трудов договор / 1
6 Шивач /по трудов договор/ 3
7 Организатор производство /по трудов договор/ 1
8 Ел.техник /по трудов договор/ 1
9 Работник сглобяване на детайли /по трудов договор/ 1
10 Обслужващ работник промишленост-обръщач /по трудов договор/ 3

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню