Решение №671/12.11.2019 г. на Министерски съвет със списък на имоти и части от имоти - частна собственост, засягащи се от обект Автомагистрала "Хемус, земеделска територия, землище с. Български извор, община Тетевен

Посещения: 341

Решение вижте тук.

Приложение вижте тук.