Професионалните приемни семейства от община Тетевен – партньор на проект „Приеми ме 2015“, участваха в обучение за позитивното възпитание на децата, настанени в техните домове

Посещения: 240

Професионалните приемни семейства от област Ловеч, общините Ловеч, Тетевен и Троян–партньори на проект „Приеми ме 2015“, участваха в обучение за позитивното възпитание на децата, настанени в техните домове.

Подробности за обучението вижте тук