Покана към фирми, извършващи дейност по печат, пликоване и разнос на данъчни съобщения, за подаване на ценови оферти

Община Тетевен кани фирми, извършващи дейност по печат, пликоване и разнос на данъчни съобщения, да подадат ценови оферти, при проявен интерес от тяхна страна, за изпълнение на поръчка с предмет: “ПЕЧАТ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА, ПЛИКОВАНЕ И РАЗНОС ДО АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛЯ ”.

Офертата трябва да съдържа:

  • цена за отпечатване с черен цвят едностранно и двустранно;
  • цена на плик с десен прозорец;
  • цена за доставка до пощенска кутия на територията на РБ.

       Необходимо е да приложите и Удостоверение или Сертификат за извършваната от Вас дейност.

     Офертите ще бъдат оценявани по критерий най-ниска предложена цена.

       Крайният срок за подаване на оферти е 20.12.2019 год. /петък/, до 17.00 ч. в Информационен център на Община Тетевен, пл. Сава Младенов №9.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню