Покана към фирми, извършващи дейност по печат, пликоване и разнос на данъчни съобщения, за подаване на ценови оферти

Посещения: 181

Община Тетевен кани фирми, извършващи дейност по печат, пликоване и разнос на данъчни съобщения, да подадат ценови оферти, при проявен интерес от тяхна страна, за изпълнение на поръчка с предмет: “ПЕЧАТ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА, ПЛИКОВАНЕ И РАЗНОС ДО АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛЯ ”.

Офертата трябва да съдържа:

       Необходимо е да приложите и Удостоверение или Сертификат за извършваната от Вас дейност.

     Офертите ще бъдат оценявани по критерий най-ниска предложена цена.

       Крайният срок за подаване на оферти е 20.12.2019 год. /петък/, до 17.00 ч. в Информационен център на Община Тетевен, пл. Сава Младенов №9.