Годишен проекто – списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2020 г.

Посещения: 237

Вижте тук.