Обява за военна служба

Със заповед №ОХ- 337/30.04.2020г. на Министъра на отбраната на Република България

са обявени   27 / ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ / ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ - гарнизон ПЛОВДИВ , за приемане на военна служба на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, които следва да се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите трябва да не са навършили 40 години, а лицата отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ, следва да не са по-възрастни от 44 години.

 

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч

                             26.06.2020г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на    

                                     Министерство на отбраната и Централно военно окръжие .

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню