ОБЯВИ ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ И ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

Със заповед №ОХ-250/16.03.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 /една/ вакантна войнишка длъжност в Съвместното командване на силите – гарнизон Павликени, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало кадрова военна служба. Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 06.06.2020 г.

Със заповед №ОХ-260/18.03.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 /една/ вакантна сержантска длъжност във Военновъздушните сили – гарнизон София, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало кадрова военна служба. Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч е 17.06.2020 г.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВС.

Информация за вакантните длъжности, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;

  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню