Обява за войнишки длъжности в Националната гвардейска част

Със заповед №ОХ- 491/26.09.2020г. на Министъра на отбраната на Република България

са обявени   65 / ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ / войнишки длъжности в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 – гр.София , за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, които следва да се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията да не са по възрастни от 40 (четиридесет) години, лицата отговарящи на чл.141, ал.6, от ЗОВСРБ – не по възрастни от 44 (четиридесет и четири) години.

 

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч

                             08.09.2020г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31 тел.068/ 603 973 ; 0886 558 614, в интернет-страниците на    

                                     Министерство на отбраната и Централно военно окръжие .

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню