Община Тетевен вече оперира с нови банкови сметки

С Решение № 226 от 23.07.2020 г. на Общински съвет Тетевен е сменена обслужващата банка на община Тетевен. Поради смяна на обслужващата банка, считано от 01.08.2020 г. Община Тетевен има разкрити нови банкови сметки в банка ОББ АД, клон Тетевен, както следва:

  1. Бюджетна разплащателна сметка в лева BG70 UBBS 8002 3114 0866 10;
  2. Сметка за разпределяеми приходи BG49 UBBS 8002 8455 0065 10;
  3. Набирателна сметка за депозити и гаранции BG95 UBBS 8002 3300 3989 10.

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню