Обява за 1564 (хиляда петстотин шестдесет и четири) длъжности за Сухопътните войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс

Посещения: 374

Със заповед № ОХ-1070/25.11.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 1564 (хиляда петстотин шестдесет и четири) длъжности за Сухопътните войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

28.10.2022г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 ; 0886 558 614, Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833, в интернет-страниците на Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.