Обявени са 127 (сто двадесет и седем) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и Централно военно окръжие

Със заповед № ОХ-360/12.04.2022г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 127 (сто двадесет и седем) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и Централно военно окръжие, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса е необходимо да отговарят на условията на чл. 24 от ЗРВСРБ.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч

29.07.2022г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 ; 0886 558 614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню