Обявени са 514 (петстотин и четиринадесет) места за прием на курсанти във висшите военни училища НВУ „Васил Левски", ВВВУ „Георги Бенковски" и ВВМУ „Никола Вапцаров"

Със заповед № ОХ - 69/25.01.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 514 (петстотин и четиринадесет) места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2023/2024 година.

I. Обявявам заявения брой места за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната 2023/2024 година, както следва:
1. В Националния военен университет „Васил Левски”, по специализациите: 1.1. „Мотопехотни и танкови войски” – 78 места; 1.2. „Разузнаване“ – 18 места; 1.3. „Електронно разузнаване и електронна война“ – 6 места; 1.4. „Полева артилерия” – 65 места; 1.5. „Противовъздушна отбрана на войските“ – 26 места; 1.6. „Инженерни войски” – 6 места; 1.7. „Артилерийско инструментално разузнаване – 7 места; 1.8. „Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология“ – 15 места; 1.9. „Радиотехнически войски“ – 13 места; 1.10. „Наземно базирани средства за противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана“ – 15 места; 1.11. Артилерийско и зенитно въоръжение, оптика и бойни припаси – 13 места; 1.12. „Материални ресурси, придвижване и транспорт“ – 55 места; 1.13. „Танкова и автомобилна техника“ – 25 места; 1.14. „Военни комуникационни и информационни системи – Комуникационна техника и технологии” – 23 места; 1.15. „Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и технологии” – 19 места.
2. Във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски”, по специализациите: 2.1. „Летец-пилот” – 19 места; 2.2. „Ръководител на полети (Щурман – управление на въздушното движение)” – 9 места; 2.3. „Летателни апарати и авиационни двигатели“ – 9 места; 2.4. „Авиационни, електроприборни и автоматични системи“ – 7 места; 2.5. „Логистика на формированията от Военновъздушните сили“ – 5 места.
3. Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, по специализациите: 3.1. „Корабоводене за Военноморските сили” – 21 места; 3.2. „Корабни машини и механизми за Военноморските сили” – 12 места; 3.3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ – 9 места; 3.4. „Кибероперации“ – 11 места; 3.5. „Логистика на формированията от ВМС“ – 5 места; 3.6. „Мехатроника – 3 места; 3.7. „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – 20 места.

Информация за специалностите, необходимите документи, графиците и датите за провеждане на изпитите може да получите от:

• ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 и 0886 558 614.
• Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833.
• На интернет страниците на НВУ „Васил Левски“, ВВВУ „Георги Бенковски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню