Обявени са 250 (двеста и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв (ССДР) на български граждани, във фоенно формирование 22160 - Плевен, НВУ „Васил Левски" - гр. Велико Търново и Факултет по „Артилерия ПВО и КИС" в гр. Шумен

Със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за приемна на срочна служба в доброволния резерв (ССДР) на български граждани, както следва:

Във военно формирование 22160 – Плевен – „Младши изпълнител“ – 100 бр., в НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново – „Младши специалист“ – 90 бр. и във Факултет по „Артилерия ПВО и КИС“ в гр. Шумен – „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана“ – 60 бр.

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 59б от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ). За времето на срочната служба резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоено звание. Завършилите срочна служба могат да кандидатстват без конкурс за вакантни длъжности за войници във военни формирования от Българската армия и ползват предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т.ч. в органите на структурите в системата за защита на националната сигурност при постигнати равни крайни резултати от проведена процедура.

Срок за подаване на заявления във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

28.04.2023 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 и 0886 558 614.
  • Офис за военен отчет в Община Тетевен – ул. „Иван Вазов“ № 42, тел. 0884716833.
  • На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню