Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед №128 от 02.03.2017 г. вижте тук.

Тръжна документация за Обект 1626 + заглавна

Тръжна документация за Обект 1627 + заглавна

Тръжна документация за Обект 1629 + заглавна

Тръжна документация за Обект 1643 + заглавна

Тръжна документация за Обект 1646 + заглавна

Тръжна документация за Обект 1647 + заглавна

Тръжна документация за Обект 1649 + заглавна

Тръжна документация за Обект 1655 + заглавна

Тръжна документация за Обект 1658 + заглавна

Тръжна документация за Обект 1701 + заглавна

Тръжна документация за Обект 1702 + заглавна

Тръжна документация за Обект 1703 + заглавна

 

Протокол за работа на комисията вижте тук.

Заповед №180 от 20.03.17 г. за определяне на изпълнител вижте тук.

Заповед №179 от 20.03.17 г. за определяне на изпълнител вижте тук.

Заповед №181 от 20.03.17 г. за определяне на изпълнител вижте тук.

Заповед №182 от 20.03.17 г. за прекратяване  вижте тук.

 

Договор №153 от 19.04.17 г. вижте тук.

Договор №154 от 19.04.17 г. вижте тук.

Договор №155 от 19.04.17 г. вижте тук.

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню