Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №180 от 24.03.2021 год. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен 

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2012

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2019

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2103

Тръжна документация за продажба на дървесина обект №2104

Договор № 206 от 29.04.2021 год. за обект № 2103

Договор №205  от 29.04.2021 год. за обект № 2104

ЗАПОВЕД  №252 от 28.04.2021 год.+ Протокол №1

ЗАПОВЕД №222   от 12.04.2021 г. комисия провеждане на търг

Заповед №224 от  14.04.2021 год. за определяне на спечелил търг за обект №2103

Заповед №225 от  14.04.2021 год. за определяне на спечелил търг за обект №2104

Заповед №226 от 14 .04.2021 год. за прекратяване търг за обекти №2012,2019

П_Р_О_Т_О_К_О_Л_12.04.21г

 

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню