Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

ЗАПОВЕД №685 от 24.11.2022г._за_провеждане_на_търг_с_тайно_наддаване

Тръжна_документация_обект_2241

Тръжна_документация_обект_2242

Тръжна_документация_обект_2243

Тръжна_документация_обект_2244

Тръжна_документация_обект_2245

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисия по провеждане на търг проведен на 13.12.22г.

Договор №35 от 13.01. 2023 год. обект № 2241

Допълнително споразумение 35.1

Договор №36 от 13.01. 2023 год. обект № 2243

Договор №37 от 13.01.2023 год. обект № 2244

Договор №38 от 13.01. 2023 год. обект № 2242

ЗАПОВЕД  №12 от 10.01.2023 год.+ Протокол №1

Заповед № 763 от  от 16.12.2022 год. за прекратяване обект №2245

Заповед № 764 от 16.12.2022 год. за  класиране обект №2241

Заповед № 765 от 16.12.2022 год. за  класиране обект №2242

Заповед № 766 от 16.12.2022 год. за  класиране обект №2244

ЗАПОВЕД №735 от 13.11.2022 г. комисия провеждане на търг

Заповед №766  от 16.12.2022 год. за  класиране обект №2243

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню