Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен

Заповед  №422 от 07.08.2023г. за провеждане на търг с тайно наддаване

Тръжна_документация_обект_2301

Тръжна_документация_обект_2302

Тръжна_документация_обект_2303

Тръжна_документация_обект_2305

Тръжна_документация_обект_2306

Тръжна_документация_обект_2307

Тръжна_документация_обект_2308

Тръжна_документация_обект_2309

Тръжна_документация_обект_2310

П_Р_О_Т_О_К_О_Л за работата на комисия по провеждане на търг проведен на 24.08.23 г.

Заповед №466 от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2301

Заповед №467 от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2302

Заповед №468  от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2303

Заповед №469 от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2305

Заповед №470  от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2306

Заповед №471  от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2307

Заповед №472  от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2308

Заповед №473  от  25.08.2023 год. за прекратяване на търга за обект №2309

Заповед №474  от 25.08.2023 год. за  класиране за обект №2310

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню