Открит конкурс за възлагане на добив - сеч, извоз, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дърва за огрев

Заповед № 91 от 01.03.2024г.  - открит конкурс за възлагане на добив - сеч, извоз, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дърва за огрев

Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект № 24001

Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект № 24002

Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект № 24003

Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект № 24004

Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект № 24005

Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина за обект № 24006

 Заповед № 148 от 20.03.24г. за назначаване на комисия за провеждане на открит конкурс за възлагане извършването на комплекс от дейности за обекти № 24001, № 24002, № 24003, №24004, № 24005 и № 24006

Протокол 20.03.2024г. за работата на комисията обекти 24001, 24002, 24003, 24004,24005,24006

Заповед класиране обект 24001

Заповед класиране обект 24002

Заповед класиране обект 24003

Заповед класиране обект 24004

Заповед класиране обект 24005

Заповед класиране обект 24006

 

Заповед 189 от 03.04.2024 год. + Протокол 1

 

 Договор 24002

Договор 24003

Договор 24004

 

ЗАПОВЕД   200  от_08.04.2024_год.  и Протокол1

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню