Търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Тетевен.

ЗАПОВЕД  № 202 от 09.04.2024 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина на корен

Тръжна_документация_обект_2401

Тръжна_документация_обект_2402

Тръжна_документация_обект_2403

Тръжна_документация_обект_2404

Тръжна_документация_обект_2405

Тръжна_документация_обект_2406

Тръжна_документация_обект_2407

Тръжна_документация_обект_2408

Тръжна_документация_обект_2409

Тръжна_документация_обект_2410

Тръжна_документация_обект_2411

Тръжна_документация_обект_2412

Тръжна_документация_обект_2413

Тръжна_документация_обект_2414

Тръжна_документация_обект_2415

ЗАПОВЕД № 248 от 25.04.2024 г. комисия провеждане на търг 

Заповед № 269 от 29.04.2024 г. за прекратяване на обекти - 2407,2411,2412,2414,2415

Заповед №266  от  29.04.2024 год. за прекратяване на обект – 2409

Заповед за  класиране обект №2401

Заповед за  класиране обект №2402

Заповед за  класиране обект №2403

Заповед за  класиране обект №2404

Заповед за  класиране обект №2405

Заповед за  класиране обект №2406

Заповед за  класиране обект №2408

Заповед за  класиране обект №2410

Заповед за  класиране обект №2413

ПРОТОКОЛ за работата на комисия по Заповед 248 от 25.04.2024 на търг продажба корен 

ЗАПОВЕД  №320 от 23.05.2024 год.+ Протокол №1-2405,2413

ЗАПОВЕД  №325 от 27.05.2024 год.+ Протокол №1-2408,2410

ЗАПОВЕД  №326 от27.05.2024 год.+ Протокол №1-2402,2403

Договор Дени-Кали Обект № 2401

Договор Дени-Кали Обект № 2404

Договор Дени-Кали Обект № 2406

Договор Харвест Обект № 2405

Договор Харвест Обект № 2410

Договор Харвест Обект № 2413

ЗАПОВЕД  №331 от 29.05.2024 год.+ Протокол №1-2401,2404, 2406

Договор Йома Туз Обект № 2402

Договор Йома Туз Обект № 2403

Договор Рибарски Лес Обект № 2408

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню