Заповеди

Заповед №59/01.02.17  относно определяне границите на адресите по секции на територията на община Тетевен, на които да се извършва адресна регистрация вижте тук

Заповед №60/01.02.17 относно образувани избирателни секции на територията на община Тетевен вижте тук.

Заповед №61/01.02.17 относно местата на територията на община Тетевен, на които ще се обявят предварителните избирателни списъци вижте тук.

Заповед №131/02.03.2017 г. относно местата за поставяне на агитационни материали вижте тук.

Заповед №132/02.03.2017 г. относно обособяване на секция в гр. Тетевен за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването вижте тук.

Заповед №133/02.03.2017 г.относно обособяване на секции в гр. Тетевен и с. Галата  за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването вижте тук.

Заповед №139 от 09.03.2017 г. относно образуване на обща избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия вижте тук.

Заповед №184/21.03.2017 г. относно забрана продажба на спиртни напитки и определяне работното време на заведенията за хранене и развлечение на територията на община Тетевен на 25.03.2017 г. вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню