Покана за Петдесет и първото редовно заседане на 0бС-Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от , свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО по ред редовно заседание на Общински съвет – Тетевен на 12.02.2015 година /Четвъртък/ от 14:00 часа в салона на Община Тетевен с проект на дневен ред:

1. Доклад, относно приемане бюджета на Община Тетевен за 2015 година и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 година.

                                               Вносител: Десислав Цветанов - ЗА Кмет на Община Тетевен

Определен със заповед № 173/24.03.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

НН/ЛП                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – ТЕТЕВЕН             

  

    _________________________

                                    /инж. Нако Наков/

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню