Покана за Двадесет и първото заседание на Общински съвет - Тетевен

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО по ред заседание  на Общински съвет – Тетевен на 21.02.2017 година /Вторник/ от 13:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:

  1. Предложение за учредяване право на строеж на основание чл. 37, ал. 6, т. 1 от ЗОС.

                          Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

МАРИЯ СТОЙЧЕВА

Председател ОбС - Тетевен

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню