Покана за Четиридесет и първото редовно заседание на ОбС- Тетевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН

5700 Тетевен, пл. „Сава Младенов“ №9, тел.0678/5-22-00

e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изх. № Покана – 41/14.06.2018г.

                                                                 ДО: Всички общински съветници в Община Тетевен

                                                    ДО: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

                                                    ДО: Областен управител на Област Ловеч

                                                    ДО: Кметовете на населените места в Община Тетевен

                                                    ДО: Кметски наместник в Община Тетевен

П О К А Н А

     На основание чл.23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 20.06.2018 година /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:

           1. Предложение за приемане на план за работата на Общински съвет – Тетевен за второто шестмесечие на 2018 година.

                      Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

         2. Предложение за кандидатстване с проектно предложение за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината по Програма за развитие на селските райони.

                          Вносител: Тони Николаев Стоев – Заместник кмет на Община Тетевен

         3. Предложение за кандидатстване с проектно предложение за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура по Програма за развитие на селските райони.

                          Вносител: Тони Николаев Стоев – Заместник кмет на Община Тетевен

         4. Предложение за кандидатстване с проектно предложение за изграждане и/или обновяване площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение по Програма за развитие на селските райони.

                          Вносител: Тони Николаев Стоев – Заместник кмет на Община Тетевен

      

          5. Предложение за актуализиране на програмата по чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост /село Български извор/.

                                        Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         6. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на частта на общината при условията на чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост / село Български извор/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

       7. Предложение за актуализиране на програмата по чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост /село Бабинци/.

                                          Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         8. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост / село Бабинци/.

                                          Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         9. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.36 от Закона за собствеността /ЗС/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

         10. Предложение за възлагане на актуализация на анализа на правното състояние, приватизационната оценка и информационния меморандум на „Дърворезба“ ЕООД, гр. Тетевен по Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/.

                                         Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

           11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /П/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню