Покана за ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 02.04.2021 година /петък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 09:30 часа

     На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 02.04.2021 година /петък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 09:30 часа, при следния дневен ред:

1. Даване съгласие по реда на чл. 63 от ЗМСМА за сключване на споразумение за сътрудничество между Община Тетевен и Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София.

                                           Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

    

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню