Конкурс за стипендии от общинска фондация "Тома Васильов"

Общинска фондация “Тома Васильов” обявява  конкурс за 8 ученици и 6 студенти – стипендианти за учебната 2013/2014 година.

Стипендията за ученик е в размер на 80 лв. месечно, а за студент е в размер на 150 лв. месечно за времето 01.10.2013 г. до 31.06.2014 година.

Критерии за участие:

·       ученици от ІХ клас до ХІІ клас на средните училища в Общината;

·       студенти редовно обучение във ВУЗ в България;

·       годишен успех над 5.50 от предходна учебна година;

·       при равен успех, предимство има ученикът или студентът с призови места на национални състезантия и олимпиади и активно участие в културни и обществени дейности. 

Ученици и студенти, които са получавали стипендия от Общинска фондация “Тома Васильов”, нямат право да участват в конкурса.

Срок за подаване на документи: 15.10.2013 година в стая № 211 на Община – Тетевен.

 

Необходими документи:

1. Молба със свободен текст

·       Молбата на учениците подписана от родител или настойник.

2. Доказателства за изпълнение на критериите за участие, както и представяне на удостоверение за годишен успех от предходната учебна/семестриална година.

3.    Педагогическа характеристика на ученика от учебното заведение.

4.    Кандидатите е необходимо да представят писмена разработка /доклад или есе/, посветен на личността и делото на Тома Васильов.

 

Подробности по конкурса в стая № 211 на Община – Тетевен.

 

 

 

 

 

К Р И Т Е Р И И

 

за участие в конкурс за получаване на стипендия за отличен успех от Общинска фондация “Тома Васильов” за учебната 2013/2014 година.

·       ученици от ІХ клас до ХІІ клас на средните училища в Общината;

·       студенти редовно обучение във ВУЗ в България;

·       годишен успех над 5.50 от предходна учебна година;

·       при равен успех, предимство има ученикът или студентът с призови места на национални състезантия и олимпиади и активно участие в културни и обществени дейности. 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню