Дискусия за възраждане на българските занаяти се проведе в Тетевен

Председателят на Общинския съвет Д-р Мадлена Бояджиева, занаятчии, образователни и културни институции от община Тетевен участваха в обществена дискусия на тема „За занаятите – в бъдеще време...“

Обществена дискусия на тема „За занаятите – в бъдеще време...“ проведе Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“ в гр.Тетевен. Дискусията, в която участие взеха представители на общини от Ловешка област, Община Елена и Община Трявна, се проведе в залата по предприемачество на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“.

 

     Събитието бе открито от координатора на проект „РЕГИО – КРАФТС“ и изпълнителен директор на РСО „Централна Стара планина“ Мариела Петрова и от изпълнителния директор на Сдружение „Знание“ Ралица Попова. Приветствия към участниците в дискусията отправиха д-р Мадлена Бояджиева в качеството си на председател на Общински съвет – Тетевен и член на Управителния съвет на РСО „Централна Стара планина“, председателят на Управителния съвет на Сдружението и кмет на гр. Ловеч Минчо Казанджиев  и заместник областният управител на Област Ловеч Цецка Димитрова. На срещата бяха представени добрите практики по насърчаване, опазване и развитие на занаятчийството в общините Ловеч и Трявна. След творческа и ползотворна работа по групи участниците в дискусията обобщиха резултатите, набелязаха мерки и последващи стъпки.

     Диалогът с всички заинтересувани страни имаше за цел да проучи реалното състояние на сектора на художествените занаяти в регион Централна Стара планина, да го сравни с пълния му потенциал и да предложи действия, чрез които да се намали несъответствието между тях. Занаятчии, местни и регионални власти, браншови организации, образователни и културни институции, млади хора търсиха заедно решения и планираха инициативи за насърчаване на сектора.

   Обществената дискусия в Тетевен се проведе в рамките на Комуникационния план на партньорския проект на РСО “Централна Стара планина“ - „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите“/РЕГИО – КРАФТС/ в партньорство със Сдружение „Знание“ - Ловеч.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню