Заседания на Постоянни комисии през м. Май 2017 година в сградата на Община Тетевен, етаж 2, стая 214

Заседания на Постоянни комисии през м. май  2017 година

в сградата на Община Тетевен, етаж 2, стая  214

Дата: 12.05.2017 година /Петък/

ПК „Здравеопазване и социална политика“ – 08:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:           1. Драгомир Иванов Димитров

                              2. Ангел Веселинов Ибришимов

                              3. Йото Маринов Йотов

                              4. Николай Маргаритов Младенов

ПК „Общинска собственост и фирмена политика“ – 08:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:           1. Руси Радилов Русинов

                              2. Стефан Русев Добревски

                              3. Йото Маринов Йотов

                              4. Христомир Лазаров Маринов

ПК „Нормативна уредба, обществен ред и сигурност и        контрол по изпълнение на решенията на ОбС“ – 09:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Петров Павлов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                   2. Христомир Лазаров Маринов

                   3. Иван Романов Цветков

                   4. Атанас Маринов Орлинов

ПК „Екология, гори и земеделие“ – 10:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванко Стефанов Иванов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Красимир Щерев Руменов

                   2. Драгомир Иванов Димитров

                   3. Тихомир Койчев Лазаров

                   4. Николай Петров Павлов

ПК „Образование, култура, младежта и спорта“ – 11:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Страхил Димчев Симеонов

                   2. Асен Манев Асенов

                   3. Младен Сергеев Младенов

                   4. Иван Романов Цветков

ПК „Териториално,селищно устройство и благоустрояване“ – 11:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страхил Димчев Симеонов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Асен Манев Асенов

                   2. Христомир Лазаров Маринов

ПК „Туризъм, транспорт, търговия и услуги“ –12:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Ангел Веселинов Ибришимов

                   2. Руси Радилов Русинов

                   3. Тихомир Койчев Лазаров

                   4. Милен Ганев Милев

ПК „Бюджет, финанси, проекти и регионална политика“ – 12:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Драгомир Иванов Димитров

ЧЛЕНОВЕ: 1. Севин Боранов Льоков

                   2. Атанас Маринов Орлинов

                   3. Страхил Димчев Симеонов

                   4. Цецка Димитрова Петкова

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню