Заседания на Постоянни комисии през м. Май 2017 година в сградата на Община Тетевен, етаж 2, стая 214

Посещения: 292

Заседания на Постоянни комисии през м. май  2017 година

в сградата на Община Тетевен, етаж 2, стая  214

Дата: 12.05.2017 година /Петък/

ПК „Здравеопазване и социална политика“ – 08:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:           1. Драгомир Иванов Димитров

                              2. Ангел Веселинов Ибришимов

                              3. Йото Маринов Йотов

                              4. Николай Маргаритов Младенов

ПК „Общинска собственост и фирмена политика“ – 08:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:           1. Руси Радилов Русинов

                              2. Стефан Русев Добревски

                              3. Йото Маринов Йотов

                              4. Христомир Лазаров Маринов

ПК „Нормативна уредба, обществен ред и сигурност и        контрол по изпълнение на решенията на ОбС“ – 09:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Петров Павлов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                   2. Христомир Лазаров Маринов

                   3. Иван Романов Цветков

                   4. Атанас Маринов Орлинов

ПК „Екология, гори и земеделие“ – 10:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванко Стефанов Иванов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Красимир Щерев Руменов

                   2. Драгомир Иванов Димитров

                   3. Тихомир Койчев Лазаров

                   4. Николай Петров Павлов

ПК „Образование, култура, младежта и спорта“ – 11:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Страхил Димчев Симеонов

                   2. Асен Манев Асенов

                   3. Младен Сергеев Младенов

                   4. Иван Романов Цветков

ПК „Териториално,селищно устройство и благоустрояване“ – 11:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страхил Димчев Симеонов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Асен Манев Асенов

                   2. Христомир Лазаров Маринов

ПК „Туризъм, транспорт, търговия и услуги“ –12:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Ангел Веселинов Ибришимов

                   2. Руси Радилов Русинов

                   3. Тихомир Койчев Лазаров

                   4. Милен Ганев Милев

ПК „Бюджет, финанси, проекти и регионална политика“ – 12:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Драгомир Иванов Димитров

ЧЛЕНОВЕ: 1. Севин Боранов Льоков

                   2. Атанас Маринов Орлинов

                   3. Страхил Димчев Симеонов

                   4. Цецка Димитрова Петкова