Заседания на Постоянни комисии през м. март 2018 година в сградата на Община Тетевен, етаж 2, стая 214

Дата: 20.03.2018 година /Вторник/

ПК „Общинска собственост и фирмена политика“ – 08:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:          1. Руси Радилов Русинов

                             2. Стефан Русев Добревски

                             3. Йото Маринов Йотов

                             4. Христомир Лазаров Маринов

ПК „Здравеопазване и социална политика“ – 09:30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:          1. Драгомир Иванов Димитров

                              2. Ангел Веселинов Ибришимов

                             3. Йото Маринов Йотов

                             4. Николай Маргаритов Младенов

ПК „Туризъм, транспорт, търговия и услуги“10:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Ангел Веселинов Ибришимов

                   2. Руси Радилов Русинов

                   3. Тихомир Койчев Лазаров

ПК „Нормативна уредба, обществен ред и сигурност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС“11:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Петров Павлов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                   2. Христомир Лазаров Маринов

                   3. Иван Романов Цветков

4. Атанас Маринов Орлинов

                  

ПК „Бюджет, финанси, проекти и регионална политика“13:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драгомир Иванов Димитров

ЧЛЕНОВЕ: 1. Севин Боранов Льоков

                   2. Атанас Маринов Орлинов

                   3. Страхил Димчев Симеонов

                   4. Цецка Димитрова Петкова

ПК „Образование, култура, младежта и спорта“13:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цецка Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Страхил Димчев Симеонов

                             2. Асен Манев Асенов

                             3. Младен Сергеев Младенов

                             4. Иван Романов Цветков

ПК „Териториално,селищно устройство и благоустрояване“13:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Страхил Димчев Симеонов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Асен Манев Асенов

                   2. Христомир Лазаров Маринов

Дата: 21.03.2018 година /Сряда/

ПК „Екология, гори и земеделие“10:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванко Стефанов Иванов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Красимир Щерев Руменов

                   2. Драгомир Иванов Димитров

                   3. Тихомир Койчев Лазаров

                   4. Николай Петров Павлов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню