ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРЕЗ М. ЮЛИ 2018 Г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕТАЖ 2, СТАЯ 214

16.07.2018Г. /ПОНЕДЕЛНИК/

1. Комисия по образование, култура, младежта и спорта,  в състав от 5 члена - 11:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Цецка Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ:           2. Страхил Димчев Симеонов

                           3. Асен Манев Асенов

                           4. Младен Сергеев Младенов

                           5. Иван Романов Цветков

2. Комисия по териториално, селищно устройство, благоустрояване и  регионална политика, в състав от 3 члена – 11:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Страхил Димчев Симеонов

ЧЛЕНОВЕ:        2. Асен Манев Асенов

                         3. Христомир Лазаров Маринов

3. Комисия по бюджет, финанси, проекти и фирмена политика в състав от 5 члена – 12:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Драгомир Иванов Димитров

ЧЛЕНОВЕ:          2. Севин Боранов Льоков

                          3. Атанас Маринов Орлинов

                          4. Страхил Димчев Симеонов

                           5. Цецка Димитрова Петкова

4. Комисия здравеопазване и социална политика, в състав от 5 члена – 13:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:          2. Драгомир Иванов Димитров

                           3. Ангел Веселинов Ибришимов

                           4. Йото Маринов Йотов

                           5. Николай Маргаритов Младенов

5. Комисия по общинска собственост и фирмена политика, в състав от 5 члена; - 14:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:          2. Руси Радилов Русинов

                           3. Стефан Русев Добревски

                           4. Йото Маринов Йотов

  1. Христомир Лазаров Маринов

6.  Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги, в състав  от 5 члена- 15:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ:          2. Ангел Веселинов Ибришимов

                          3. Руси Радилов Русинов

                          4. Тихомир Койчев Лазаров

                          5. Калоян Милков Конов

7. Комисия по  нормативна уредба, обществен ред и сигурност и  контрол по изпълнение на решенията на ОбС,  в състав от 5 члена – 09:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ:         2. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                           3. Николай Маргаритов Младенов

                           4. Ангел Веселинов Ибришимов

                           5. Йото Маринов Йотов

8. Комисия по екология, гори и земеделие, в състав от 5 члена – 16:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. Ванко Стефанов Иванов

ЧЛЕНОВЕ:          2. Красимир Щерев Руменов

                           3. Драгомир Иванов Димитров

                          4. Тихомир Койчев Лазаров

                                   5. Николай Петров Павлов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню