Заседания на постоянни комисии през м. Септември 2018 г. в сградата на Община Тетевен, етаж 2, стая 214

20.09.2018г. /Четвъртък/

1. Комисия здравеопазване и социална политика, в състав от 5 члена – 08:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:             2. Драгомир Иванов Димитров

                                 3. Ангел Веселинов Ибришимов

                                 4. Йото Маринов Йотов

                                 5. Николай Маргаритов Младенов

2. Комисия по  нормативна уредба, обществен ред и сигурност и  контрол по изпълнение на решенията на ОбС,  в състав от 5 члена – 08:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ:            2. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

                                3. Николай Маргаритов Младенов

                                4. Ангел Веселинов Ибришимов

                                5. Йото Маринов Йотов

3. Комисия по общинска собственост и фирмена политика, в състав от 5 члена; - 09:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. Д-р Цветелина Маринова Врабевска

ЧЛЕНОВЕ:            2. Руси Радилов Русинов

                                 3. Стефан Русев Добревски

                                 4. Йото Маринов Йотов

                                5. Христомир Лазаров Маринов

4. Комисия по екология, гори и земеделие, в състав от 5 члена – 09:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. Ванко Стефанов Иванов

ЧЛЕНОВЕ:           2. Красимир Щерев Руменов

                                3. Драгомир Иванов Димитров

                               4. Тихомир Койчев Лазаров

                                5. Николай Петров Павлов

5.  Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги, в състав  от 5 члена- 10:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Атанас Маринов Орлинов

ЧЛЕНОВЕ:          2. Ангел Веселинов Ибришимов

                             3. Руси Радилов Русинов

                              4. Тихомир Койчев Лазаров

                              5. Калоян Милков Конов

6. Комисия по бюджет, финанси, проекти и фирмена политика в състав от 5 члена – 10:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Драгомир Иванов Димитров

ЧЛЕНОВЕ:           2. Севин Боранов Льоков

                               3. Атанас Маринов Орлинов

                               4. Страхил Димчев Симеонов

                                5. Цецка Димитрова Петкова

7. Комисия по образование, култура, младежта и спорта,  в състав от 5 члена - 11:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Цецка Димитрова Петкова

ЧЛЕНОВЕ:           2. Страхил Димчев Симеонов

                              3. Асен Манев Асенов

                              4. Младен Сергеев Младенов

                              5. Иван Романов Цветков

8. Комисия по териториално, селищно устройство, благоустрояване и  регионална политика, в състав от 3 члена – 11:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Страхил Димчев Симеонов

ЧЛЕНОВЕ:         2. Асен Манев Асенов

                              3. Христомир Лазаров Маринов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню