Крачун Иванов

Посещения: 3562
Крачун Иванов -  преселник в Крайова след опожаряването на Тетевен. Дарил средства за закупуването на къща и поставяне началото на девическо училище в 1857 година / Крачуновото училище/. Заедно с брат си Сава са крупни ктитори и дарители на редица църкви в района на Крайова. Закупил и предоставил и учебници за същото това училище, като единственото му желание било в ъгъла на учебника да се изпишело името на дарителя. Закупил и имот, който да осигури издръжката на училището във времето. Сградата на това училище съществува до 1938 година, когато имотът на същото е заменен с друг имот, необходим за построяване сградата на Тетевенската гимназия.