Атанас Некович

Атанас Некович -  през ноември на 1804 година двама българи пристигат в Петербург - Атанас Николаев от Тетевен и Иван Замбин от Враца. Мисията на двамата е изтъкната в прошението им от м. март на 1806 година. През 1807 година Атанас Некович се завръща в Букурещ, за да получи пълномощия от тамошните български среди. Така Атанас Некович се превръща в доверен представител на Софроний Врачански. Каква е връзката помежду им? Вероятно по - старо познанство, дължащо се на двукратното посещение ва Софроний Врачански в Тетевен в периода преди изгарянето му от кърджалиите през 1801 година. Руският историк В. Д. Конобеев пише: „...огромна е заслугата на Софроний Врачански, Атанас Некович и Иван Замбин, които направили всичко, щото бедствията на народа им да станат известни в братска Русия..." Тази му мисия му отрежда и мястото на първия „български дипломат".

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню