Служител по сигурност на информацията, ОМП, бедствия и кризи

Старши експерт "Служител по сигурност на информацията, ОМП, бедствия и кризи"

 

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ

Служебен тел:

0678/ 5-22-00, вътр. 

                                                                                                                                                                                                                                     

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню