Банкова сметка и кодове за вид плащане на местни данъци и такси към Община Тетевен

ОББ АД, клон Тетевен

IBAN BG49UBBS80028455006510

Кодове за вид плащане:

Патентен данък:                                                          44 14 00

Данък върху недвижимите имоти:                            44 21 00

Данък върху наследствата:                                        44 22 00

Данък върху превозните средства:                           44 23 00

Такси за битови отпадъци:                                       44 24 00

Данък при придобиване на имущества

по дарения и възмезден начин:                               44 25 00

Туристически данък:                                                 44 28 00

Други данъци:                                                             44 34 00

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню