Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС № 379

Посещения: 874

Вижте тук.