Съобщение за избран изпълнител

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН съобщава, че след проведена процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на площадки за спортна дейност на територията на община Тетевен”, участникът „МУЛТИ ПАРК” ООД, гр. Бургас е определен за изпълнител.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню