Вътрешни правила

Посещения: 2227

За управление на цикъла на обществените поръчки в Община Тетевен  вижте тук. 

 

Образец 1 - годишна заявка

Образец 2 - план - график  Раздел I

Образец 2 - план - график  Раздел II и III

Образец 3 - входящ регистър за оферти

Приложение 4 - контролен лист ФК

Приложение 5- контролен лист движение на документи

Приложение 6 - контролна карта