Публична покана с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Здравец" - с. Галата, за 2016 г.

Публична  покана вижте тук.

За изтегляне:

1. Декларация  по чл. 47 от ЗОП

2. Договор

3. Представяне на участника

4. Спецификации за хранителните продукти

5. Техническо предложение

6. Ценово предложение

Протокол от 16.02.2016 г. за работата на комисията вижте тук.

Информация за извършени плащания, сълг. чл. 101е, ал. 1  от ЗОП вижте тук.

Информация за извършени плащания, сълг. чл. 101е, ал. 1  от ЗОП  за месец април вижте тук.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню