Правилник за работа на Общински съвет - Тетевен

Посещения: 641

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация вижте тук.