Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Входящ №/Дата Вид на декларацията

Име,Фамилия

Месторабота

Длъжност

1. 21.05.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Милчо Милчев Село Гложене Кмет на кметство
2. 29.05.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветослава Христова Село Черни Вит Кмет на кметство
3. 29.05.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Илиян Маринов Село Голям извор Кмет на кметство
4. 30.05.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Пенка Ганева Село Рибарица Кмет на кметство
5. 31.05.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Андриан Маринов Село Галата Кмет на кметство
6. 01.06.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Радослав Маринов Село Васильово Кмет на кметство
7. 04.06.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Стоян Стоянов Село Дивчовото Кмет на кметство
8. 06.06.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Свилен Чернин Село Градежница Кмет на кметство
9. 07.06.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Сергей Манев Село Бабинци Кмет на кметство
10. 07.06.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Бисер Габровски Село Глогово Кмет на кметство
11. 08.06.2018г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 Севин Иванов Село Български извор Кмет на кметство

 

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество  на кметовете  на кметства в Община Тетевен – част  II

Име,Фамилия

Кметство

Декларация

1. Милчо Милчев Село Гложене чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
2. Цветослава Христова Село Черни Вит чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
3. Илиян Маринов Село Голям извор чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
4. Пенка Ганева Село Рибарица чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
5. Андриан Маринов Село Галата чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
6. Радослав Маринов Село Васильово чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
7. Стоян Стоянов Село Дивчовото чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
8. Свилен Чернин Село Градежница чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
9. Сергей Манев Село Бабинци чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
10. Бисер Габровски Село Глогово чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II
11. Севин Иванов Село Български извор чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част II

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню