Онлайн проверка на задълженията за местни данъци и такси към Община Тетевен

Уведомяваме данъчнозадължените лица, че могат да правят онлайн проверка на задълженията си за местни данъци и такси към Община Тетевен ТУК.

         Достъпът до информацията ще се осъществява чрез персонален идентификационен номер (ПИН).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получаване на персонален идентификационен номер (PIN) от задължените лица

Задължените лица получават от отдел „Местни данъци и такси“ при Община Тетевен            4-цифрен персонален идентификационен номер (ПИН) лично или чрез упълномощено лице, като е необходимо да попълнят искане на хартиен носител. Когато лицата се явяват лично за издаване на ПИН, е необходимо да представят само лична карта. С оглед защита на данните, издаването на ПИН чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което задължително се съпоставя с оригиналния документ и остава на съхранение в отдел „Местни данъци и такси“. Изпратени по пощата искания за издаване на ПИН не се обработват.

Издадено удостоверение с ПИН се получава срещу подпис лично или от нотариално упълномощеното лице.

Удостоверенията не се изпращат по пощата.

Издаването на удостоверение с ПИН се извършва веднага, в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Тетевен. Услугата е безплатна.

От сайта на Община Тетевен може да се свали и бланка - образец на искане за издаване на ПИН.

Бланка на искане и указания може да получите и в отдел „Местни данъци и такси” при Община Тетевен, пл. "Сава Младенов" 9

За допълнителна информация: тел. 0678/52200, в.137 или 139 .

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню