Решение № 457 27.05.2021 год. ОТНОСНО: Определяне метода на продажба на 100 % от дяловете на „Свежест“ ЕООД – гр. Тетевен, ЕИК: 820164075 по Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Посещения: 68

Вижте тук.