ОБЩИНА ТЕТЕВЕН обявява на основание чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решениe №457/27.05.2021 г. на ОбС Тетевен (обн. ДВ, бр. 51/18.06.2021 г.)

Посещения: 58

Вижте тук.