СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

Име, презиме, фамилия
1. Милка Момчилова Консулова
2. Нели Цачева Генова

 

 

Посочените кандидати да се явят на интервю на 26.10.2017 г. от 10.00 часа в стая 210,

 ет.2, Община Ловеч

 

НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ИНТЕРВЮ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

1. Радостина Петкова Станева – Цветанова

Кандидатът не отговаря на изискванията:

- Образованието не отговаря на изискуемото за длъжността - Хуманитарно.

- Няма необходимият професионален опит в дейността по закрила на детето

- Не е представен пълен набор от документи съгласно обявлението - копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Богдана Тонева Николова

Кандидатът не отговаря на изискванията:

- Образованието не отговаря на изискуемото за длъжността - Хуманитарно.

- Няма необходимият професионален опит в дейността по закрила на детето

3. Соня Карамфилова Иванова

Кандидатът не отговаря на изискванията:

- Образованието не отговаря на изискуемото за длъжността - Хуманитарно.

- Няма необходимият професионален опит в дейността по закрила на детето

 

Председател на Комисията:

Д-р Димитър Димитров

Администратор проект

ТЕТЕВЕН - ЗЕЛЕНИЯТ ГРАД НА БЪЛГАРИЯ

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню